Bezoek Technische School

Met de leraren van het TSO hebben we vooral over de technische uitwerking gesproken van de machine. Tijdens het gesprek hebben we een lijst opgemaakt van de dingen die moeten veranderd, gekocht en of opgelost moeten worden. Een paar voorbeelden zijn: wat moet de hoogte zijn van de krikhendel om makelijk bedienbaar te zijn voor een kind? Wat zijn de afmetingen van de walvis? De technische uitwerking van het kriksysteem. En hoe wordt de machine stabiel gehouden tijdens het krikken? Dit is nog maar een deel van de vragen die moeten beantwoord worden om het prototype te realiseren.