Schetsen & stemmen

De leerlingen mochten eerst hun eigen machine uitvinden en dit tekenen op een A3 blad.

De studenten droombouwers liepen rond en gaven tips aan de leerlingen over hoe ze nog meer machines konden uitvinden door bijvoorbeeld varianten te maken op de machines die ze al getekend hadden.

mymachine004

Daarna mochten de leerlingen hun beste idee omcirkelen met een groene stift en deze voorstellen aan de klas. Vervolgens kreeg iedereen 3 post-it blaadjes en moesten ze deze kleven op hun 3 favoriete ideeën. (Ze mochten niet op hun eigen ideeën stemmen)