MyMachine vzw + Vlajo = MyMachine Vlaanderen

Al zes jaar lang zet MyMachine vzw haar beste beentje voor om leerlingen en studenten uit de 3 onderwijsniveaus te begeleiden in het bedenken, ontwerpen en creëren van de meest fantasierijke droommachines. Sinds 2008 namen al meer dan 2.500 kinderen en studenten deel aan MyMachine en werden al  een 70-tal droommachines effectief gebouwd. Van spokenverjager tot spring-naar-de-maan-machine, geen enkele uitdaging gaan we uit de weg.

MyMachine kende de afgelopen jaren een enorm succes en strekt zich steeds verder uit over de landsgrenzen heen. Om al dat MyMachine geweld in de hand te kunnen houden, zocht MyMachine vzw een partner om het project verder uit te rollen in Vlaanderen. Dat mondde uit in de huidige samenwerking met Vlajo onder de noemer ‘MyMachine Vlaanderen’.

Vlajo zet zich reeds jarenlang in om de komende generatie van jongsaf aan vertrouwd te maken met ondernemingszin, via initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. De krachtige learning-by-doing programma’s van Vlajo prikkelen de creativiteit en stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Vlajo zet zich met véél goesting in om ook van MyMachine Vlaanderen een overdonderend succes te maken.

 

tekenend meisje