MyMachine bekroond met Vlaamse projectsubsidie

DSC_0223In een persmededeling van 16 september 2013 kondigde Vlaams minister-president Peeters, tevens bevoegd voor Economie, aan dat de Vlaamse Overheid vier succesvolle ‘brugprojecten’ verder wil ondersteunen.  Dit zijn projecten die de ‘brug slaan’ tussen onderwijs en de bedrijfswereld in Vlaanderen, met als doel het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd te stimuleren. Binnen het luik ‘valorisatie en verankering van succesvolle en kwaliteitsvolle projecten’ werd MyMachine als een van deze vier projecten geselecteerd.

De vzw MyMachine en Vlajo zullen de twee volgende schooljaren/academiejaren MyMachine verder uitrollen over Vlaanderen. Voor het schooljaar 2014-2015 zijn reeds tien scholen geselecteerd, uit alle Vlaamse provincies. Deze projectsubsidies kaderen in het STEM-actieplan.