MyMachine op Staten-Generaal ‘Stimuleringsplan exacte wetenschappen’

iStock_000016474695Medium - kopieWaarom studeren zo weinig jongeren af in de wetenschappelijke en technische richtingen? Dit thema is de afgelopen jaren regelmatig aan bod gekomen in de bevoegde commissies binnen het Vlaams Parlement.

Het Instituut Samenleving en Technologie organiseert op 26 april 2012 een Staten-Generaal “Stimuleringsplan exacte wetenschappen en techniek” in het Vlaams Parlement. Deze Staten-Generaal geeft een stand-van-zaken rondom het huidige actieplan “Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2012-2020” en het eraan gerelateerde onderzoek.
Het is de bedoeling om een platform te creëren om de meningen van betrokken actoren te verzamelen via interactieve discussie om zo een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor het actieplan.

MyMachine zal de deelnemers laten kennismaken met het hele innovatietraject van uitvinding tot tastbare machine en met de bijzondere samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. In ruil vragen we de deelnemers om hún eigen droommachine te tekenen en te poseren voor onze tijdelijke ‘MyMachine Wall of fame’ in het Vlaams Parlement.